| Έντυπο Αίτησης Εργασίας


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Όνομα / Επώνυμο :   Φύλο : Άντρας Γυναίκα
Ημερομηνία Γέννησης :   Τόπος γέννησης :
Διεύθυνση Κατοικίας :
   
Τηλέφωνα Επικοινωνίας :        
Αριθμός Καταχώρισης του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης :        
Αριθμός Ταυτότητας Τουρκικής Δημοκρατίας :        
Κατάσταση Στράτευσης :        
             
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Όνομα-Επώνυμο Συζύγου :        
Διεύθυνση Εργασίας Συζύγου :
Όνομα και Ημερομηνία γέννησης παιδιών :
Πρόσωπο/α Συμβίωσης :        
Πρόσωπα Ανατροφής :        
Όνομα, Διεύθυνση Εργασίας και Τηλέφωνο Πατρός              :
Όνομα, Διεύθυνση Εργασίας και Τηλέφωνο Μητρός :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση :        
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Λύκειο) :        
Ανώτατη Επαγγελματική Σχολή :        
Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος :        
             

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Βαθμός Εργασιακού Χώρου   Λόγος Αποχωρισμού Εργασία Ημερομηνίες Εισαγωγής καιΕξαγωγής   Ποσό
   
   
   
   
             
Σε περίπτωση εργασίας ο λόγος επιθυμίας αποχωρισμού :
Εκτός της βασικής εργασίας λήψη μέρους σε κάποια επιπρόσθετη εργασία και η συνδρομή σε ίδρυμα ή σε επιτροπές στον χώρο εργασίας :
Θέμα ή θέματα για τα οποία έχει αποκτηθεί η μεγαλύτερη εμπειρία :
             
ΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ και ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Φορέας παροχής εκπαίδευσης   Θέμα εκπαίδευσης   Διάρκεια εκπαίδευσης/ Ημερομηνία    
       
       
       
       
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κατοχή Άδειας Οδήγησης :        
Σημείωμα Ποινικού Μητρώου :        
Πρόβλημα υγείας :        
Γνώση ξένης γλώσσας  :   Αν ναι, ποιά/ές είναι :
Γνώση προγραμμάτων Η/Υ :
Συνδρομή σε συλλόγους, ιδρύματα (ονόματα αυτών) :
Βαθμός συχνότητας καπνίσματος :        
             
ΑΝΑΦΟΡΕΣ (Πρόσωπα με τα οποία θα είναι εφυκτή η επικοινωνία και θα μπορούν να δίνουν πληροφορίες) 
Όνομα και Επώνυμο   Ίδρυμα και Εργασία   Τηλέφωνο    
       
       
       

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προηγούμενη έκκληση στην εταιρία μας :        
Η εργασία που αιτήθηκε από την εταιρία μας :        
Το τελευταίο ποσό που λήφθηκε :        
Δήλωση :
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ataköy (Headquarters) Sahilyolu Ataköy - İST.
Τηλ : 444 7 999
Levent Çarşı Caddesi No:24 1. Levent - İST.